SERVICIUL CLIENTELĂ: 0 (22) 54-49-59
0 (22) 54-25-00
Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului

Acest site este proprietatea exclusivă a Întreprinderii de Stat “MoldData” din Republica Moldova. Orice informaţie care este un produs al acestui site este proprietatea exclusivă a companiei MoldData şi a partenerilor săi şi nu poate fi reprodusă decît cu acordul expres al proprietarului de drept şi cu menţiunea exactă a sursei de informare – ©www.molddata.md
Opiniile exprimate pe acest site aparţin celor care le semnează şi nu sunt opiniile oficiale ale MoldData sau ale partenerilor săi. Acest contract facut cu utilizatorii site-ului nu implică nici o responsabilitate asupra partenerilor legali ai companiei MoldData şi priveste exclusiv proprietarul legal al site-ului www.molddata.md.

Informaţiile şi serviciile oferite pe acest site sunt gratuite. Orice comercializare de catre terţe persoane, fizice sau juridice, a informaţiilor oferite de MoldData sau de partenerii săi precum şi copierea şi/sau modificarea şi oferirea lor în altă fomă sau sub o altă denumire este interzisă. Drepturile promotorului legal asupra acestui site sunt protejate prin lege. Promotorul legal al acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile şi serviciile pe care le oferă pe acest site, oricînd şi fără anunţarea prealabilă a utilizatorilor.

Publicitate

Site-ul molddata.md ofera spaţiu de publicitate pentru companii, instituţii şi persoane interesate. Pentru a afla mai multe despre utilizarea acestui serviciu ne puteţi contacta  la adresele indicate la compartimentul Contacte. MoldData nu poartă răspundere pentru conţinutul şi calitatea serviciilor pe care le oferă subiecţii ce beneficiază de publicitate pe site-ul nostru. Totodată, ne declarăm impotriva publicităţii negative precum şi împotriva oricaror alte acţiuni care urmaresc scopul de a denigra concurenţii şi de a deforma realitatea.

Acceptarea termenilor legali de utilizare

Utilizarea informaţiilor şi a oricăror servicii oferite în cadrul acestui site presupune cunoaşterea prezentului contract. În aceste condiţii, MoldData nu poarta nici o răspundere pentru eventualele pierderi materiale sau morale care s-ar putea produce din cauza necunoaşterii termenilor acestui contract. În calitate de utilizator al acestui site, sunt de acord, cu acest contract şi mă oblig ca în decursul folosirii acestui site să respect termenii de utilizare mai sus mentionaţi, legile Republicii Moldova şi acordurile internaţionale la care RM este parte, referitoare la dreptul la libera exprimare, incriminarea infracţiunilor morale contra persoanei precum şi alte prevederi legale corespunzatoare.

Politica de Confidenţialitate

Fiind conştienţi de drepturile utilizatorilor reţelei Internet, ne declarăm ferm împotriva mesajelor electronice nesolicitate de orice fel. Toate datele furnizate de către Dumneavoastra site-ului www.molddata.md sunt confidenţiale şi nu vor fi cedate unor terţe persoane sau companii sub nici o forma. MoldData işi rezervă dreptul de a vă contacta la lansarea unor noi servicii ale site-ului nostru sau ale unor site-uri partnere.


PAGINA SUS hover
md 23
© 1993 - 2015. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii
Versiunea veche a site-ului

ipv6 ready, 80x15