SERVICIUL CLIENTELĂ: 0 (22) 54-49-59
0 (22) 54-25-00
Sisteme Informatice

Sistemul informatic "MANAGEMENTUL PETIŢIILOR"

, MD petitii big

Aplicaţia „Managementul Petiţiilor” este concepută ca parte componentă a Sistemului Informatic integrat de management al documentelor.

Este destinată autorităţilor publice centrale şi locale, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au în sarcină gestionarea petiţiilor adresate de cetăţeni.

Realizează funcţii de înregistrare, evidenţă, circulaţie şi selectare (căutare) a fişelor de înregistrare şi a documentelor aferente, de control şi analiză a executării.

Sistemul generează zeci de rapoarte statistice şi analitice după data şi numărul de înregistrare, tipul petiţiei, tematica, provenienţa, numărul şi data scrisorii de însoţire, autorul rezoluţiei, executantul, subdiviziunea, perioadele de timp, etc.

Baza legală a aplicaţiei este HG nr. 208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova.

Sistemul are drept obiectiv:

 • crearea bazei de date unice a documentelor referitoare la petiţii;
 • înregistrarea, evidenţa, facilitarea examinării petiţiilor;
 • accesul comod şi rapid la documentele referitoare la petiţii, indiferent de locul lor de stocare;
 • controlul asupra soluţionării petiţiilor;
 • urgentarea operaţiunilor de căutare şi recepţionare a informaţiei privitoare la petiţii;
 • asistarea managementului instituţiilor în audienţa petiţionarilor.

Funcţii:

 • gestiunea registrului petiţiilor;
 • controlul executării, notificări despre mersul executării petiţiilor (atenţionări, avertizări), generarea formelor pentru expedierea răspunsului către petiţionar, restituirea documentelor funcţionarului responsabil de control şi executare, scoaterea de la evidenţă a petiţiei;
 • autorizarea accesului la documente în funcţie de atribuţii şi roluri;
 • funcţii de căutare şi identificare a petiţiilor după diverse criterii;
 • generarea şi imprimarea, în baza formularelor prestabilite, a scrisorilor de însoţire expediate executanţilor şi a scrisorilor-aviz adresate petiţionarilor;
 • monitorizarea accesului utilizatorilor la sistem.

Pentru detalii suplimentare și versiune demo contactați experții noștri tel. 022544966


Alte aplicații informatice

16054 md control
Sistemul informatic de management al documentelor asigură evidenţa, controlul executării, stocarea şi regăsirea documentelor, în orice format electronic, inclusiv imagini ale documentelor pe hârtie.
27626 md biblioteca
Sistemul Informatic "Biblioteca Electronica" este destinata pentru managementul documentelor de uz intern ale institutiei. Cuprinde baza de date a documentelor, program de gestiune, program de consultare si program pentru actualizarea periodica a informatiei;
57869 md umane
Sistemul informatic de management al resurselor umane asigură colectarea, administrarea, prelucrarea şi interpretarea datelor prin emiterea de liste, rapoarte text, date statistice şi comparative, precum şi îmbunătăţirea comunicării în cadrul organizaţiei printr-o mai bună organizare a fluxului de informaţii dintre departamentul de Resurse Umane și alte subdiviziuni.
8640 md raportati
Sistemul Informatic integrat "Raportari on-line" constituie multimea mijloacelor metodologice si informatice de realizare a functiilor ce tin de crearea, administrarea si consultarea Bazei de Date referitoare la desfasurarea activitatilor aparatului administrativ-metodologic al unei institutii (minister) si subdiviziunilor (intreprinderilor) subordonate
88335 leg big
Sistemul Informatic "Legislaţia Republicii Moldova" include baza de date juridice a Republicii Moldova, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei.
29188 pj big2
Sistemul informatic "Practica Judiciară" include baza de date a practicii judiciare, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei. Baza de date conţine documente privind jurisprudenţa, în limbile română şi rusă.

PAGINA SUS hover
md 23
© 1993 - 2015. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii
Versiunea veche a site-ului

ipv6 ready, 80x15