TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Managementul calităţii
 
La data de 15 noiembrie 2017 MoldData a obținut certificatul de calitate ISO 9001:2015.
 
Punerea în practică a standardului ISO 9001:2015 are ca scop creșterea eficienței generale a întreprinderii. Certificatul confirmă aplicarea sistemului de management al calității în sfera dezvoltării serviciilor și produselor informaționale atât pentru clienți cât și pentru partenerii de afaceri, precum și aplicarea setului de proceduri care să asigure un nivel calitativ înalt și un control eficient asupra performanțelor organizației.
 
Aplicarea ISO 9001:2015 conduce la îmbunătățirea relațiilor companiei cu furnizorii și clienții, deoarece se identifică și se minimizează riscurile din cadrul activității de colaborare și deservire al clienților.
 
Proiectul de certificare s-a desfăşurat în câteva etape: elaborarea și implementarea procedurilor în conformitate cu cerințele standardului, auditul de certificare şi obţinerea certificatului care este valabil timp de 3 ani.
 
Implementarea ISO 9001:2015 permite verificarea eficientei proceselor din întreprindere, prin efectuarea unui audit.
 
Auditului de certificare a calității a fost efectuat de organismul independent de certificare QUAY Audit UK LTD din Marea Britanie.
 
Sistemul de management al calității conform standardului ISO, universal acceptat, asigură:
 • Crearea unui avantaj competitiv;
 • Creşterea eficacităţii prin îmbu¬nătăţirea proceselor;
 • Acceptarea pe liste de furnizori (multe organizaţii cer ca partenerii să fie certificaţi conform ISO 9001:2015);
 • Optimizarea performanței organizației;
 • Păstrarea poziției concurențiale și cucerirea noilor nișe de piață; 
 • Îmbunătăţirea imaginii organizației, a calităţii serviciilor, costurilor şi a tehnolo¬giei;
 • Creșterea încrederii partenerilor de afaceri (clienți, furnizori) în serviciile și produsele oferite, precum și în respectarea condițiilor contractuale asumate; 
 • Sporirea gradului de satisfacției clienților, generând încredere;
 • Confirmarea pentru parteneri (clienți, furnizori) că societatea funcționează pe baza unui sistem de calitate recunoscut internațional; 
 • Transparența și eficiența proceselor interne ale organizației; 
ISO 9001:2015 presupune existența unei structuri organizaționale solide pentru a asigura eficiența.
 
Prin obţinerea certificatului ISO 9001:2015, MoldData demonstrează că acordă o atenţie deosebită satisfacerii clienților şi partenerilor de afaceri.
 
ISO 9001 este un program de certificare dezvoltat de Organizația Internațională pentru Standardizare.

În anul 2010 MoldData a obţinut Certificatul de conformitate a sistemului de management al calităţii nr. SNEC MD MC 01 21 0073-11 din 12 noiembrie 2010, valabil pe un termen de 3 ani pentru acelaşi domeniu. Certificarea a fost efectuată de de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova. A fost re-elaborată documentaţia de bază a CMC al întreprinderii conform standardului ISO 9001:2008.

În anul 2006 la întreprindere a fost iniţiat programul de elaborare, implementare şi certificare a unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele standardului ISO 9001:2001 – standard care stabileşte cerinţe pentru un sistem de management al calităţii acceptat la nivel internaţional. Scopul programului a fost obţinerea şi consolidarea credibilităţii pe piaţă a întreprinderii, creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor desfăşurate la întreprindere în vederea asigurării satisfacţiei părţilor interesate - clienţi, angajaţi, furnizori, proprietari, societate.

Certificarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC), elaborat şi implementat la întreprindere conform cerinţelor standardului ISO 9001:2001, a fost efectuată de Organismul de Certificare a Sistemelor de Management al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova. A fost obţinut Certificatul de conformitate a sistemului de management al calităţii nr. Snacp md sc 03 016 0048-07 din 27 decembrie 2007 valabil pe termen de 3 ani pentru activităţile din domeniul: prestarea serviciilor în domeniul tehnologia informaţiei. 

În scopul menţinerii şi îmbunătăţirii SMC, anual, sunt planificate audituri interne ale proceselor desfăşurate la întreprindere, analizate rezultatele acestor audituri şi întreprinse acţiuni preventive şi/sau corective în vederea prevenirii neconformităţilor care pot apărea sau înlăturarea celor depistate. O mare atenţie se acordă analizei chestionarelor satisfacţiei clienţilor (feedback-ul de la client) şi iniţierii acţiunilor concrete în vederea atingerii unor cote cât mai înalte a satisfacţiei clienţilor de serviciile şi produsele furnizate de întreprindere. Managementul companiei analizează nu mai rar de o dată pe an SMC din organizaţie, pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat şi eficace. Această analiză include şi evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în sistemul de management al calităţii, inclusiv politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii.

Ce avantaje urmărim să obţinem în urma elaborării, implementării şi certificării SMC ?

 • Construirea unei companii mai valoroase, axată pe calitate;
 • Creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor;
 • Crearea unei culturi organizaţionale în spiritul calităţii;
 • Recunoaşterea pe plan intern şi internaţional;
 • Îndeplinirea criteriilor de participare la licitaţie;
 • Creşterea ponderii şi accesului pe piaţă, atragerea de noi clienţi prin plusul de capital de incredere;
 • Imbunătăţirea imaginii;
 • Evitarea erorilor în locul corectării lor;
 • Economisire de timp si bani.

PAGINA SUS