TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Sisteme Informatice

Sistemul Informatic "BIBLIOTECA ELECTRONICĂ"

Volumul mare de documente normative interne din cadrul unei organizaţii, cauzat de elaborare, actualizare, utilizare şi monitorizare a documentelor normative interne, impune probleme de management, coordonare, informare, distribuire şi face ca managementul acestor documente să constituie una din funcţiile de bază în activitatea organizaţiei.

Automatizarea proceselor de management a documentelor normative interne ameliorează coordonarea, operativitatea şi calitatea acestor documente de importanţă majoră pentru buna funcţionare a unei organizaţii.

Sistemul Informatic „Biblioteca Electronică a Documentelor Normative Interne (Biblioteca Electronică) constituie mulţimea mijloacelor metodologice şi informaţionale de realizare a funcţiilor ce ţin de crearea, administrarea şi consultarea bazei de date a documentelor normative interne (documentelor) a organizaţiei.

Scopul elaborării Sistemului Informatic Biblioteca Electronică este determinat de următoarele momente:

 • Sistematizarea şi clasificarea documentelor interne;
 • Crearea bazei de date unice care va conţine documentelor interne;
 • Accesul comod şi rapid al personalului organizaţiei la documentele interne, indiferent de dislocarea lor;
 • Reducerea timpului de efectuare a procedurilor de căutare şi recepţionare a informaţiei.

Obiectivele creării şi implementării Sistemului Informatic Biblioteca Electronică a documentelor sunt:

 • Evidenţa documentelor, numerotarea documentelor (atribuirea codului unic de identificare şi numărului versiunii);
 • Clasificarea şi ierarhizarea documentelor;
 • Menţinerea istoriei de modificare a documentelor (note informative referitor la modificările introduse în documentele sunt anexate electronic la document);
 • Accesul personalizat al utilizatorilor la documente în dependenţă de funcţia executată;
 • Posibilitatea reînnoirii drepturilor de acces;
 • Informarea automatizată a utilizatorilor (angajaţilor) organizaţiei privind actualizarea/elaborarea documentelor;
 • Identificarea documentelor, navigarea prin biblioteca de documente, căutarea documentelor după criteriile de înregistrare ale acestora;
 • Selectarea documentelor în ordinea cronologică a aprobării, după criteriile de înregistrare;
 • Regăsirea documentelor după legăturile funcţionale (fiecare documentelor va conţine referinţele la alte documente);
 • Comentarea documentului de către utilizatori;
 • Publicarea proiectelor de documente pentru discuţii, comentarii, propuneri, avize;
 • Înregistrarea faptului că utilizatorii au luat cunoştinţă cu documentul prin intermediul sistemului documentelor;
 • Constituirea flexibilă a pachetelor de documente (aceasta diminuează efectele negative atât a fragmentării excesive, cât şi a structurării imperfecte a documentelor), care ar permite organizarea seturilor destinate unor situaţii anume, fără a dubla păstrarea documentului;
 • Divizarea accesului la modificarea bazei de date.

Pentru detalii suplimentare și versiune demo contactați experții noștri la tel. 022 54 49 66


Alte aplicații informatice

Sistemul informatic de management al documentelor asigură evidenţa, controlul executării, stocarea şi regăsirea documentelor, în orice format electronic, inclusiv imagini ale documentelor pe hârtie.
Realizează funcţii de înregistrare, evidenţă, circulaţie şi selectare (căutare) a fişelor de înregistrare şi a documentelor aferente, de control şi analiză a executării. Sistemul generează zeci de rapoarte statistice şi analitice după data şi numărul de înregistrare, tipul petiţiei, tematica, provenienţa, numărul şi data scrisorii de însoţire, autorul rezoluţiei, executantul, subdiviziunea, perioadele de timp, etc.
Sistemul informatic de management al resurselor umane asigură colectarea, administrarea, prelucrarea şi interpretarea datelor prin emiterea de liste, rapoarte text, date statistice şi comparative, precum şi îmbunătăţirea comunicării în cadrul organizaţiei printr-o mai bună organizare a fluxului de informaţii dintre departamentul de Resurse Umane și alte subdiviziuni.
Sistemul Informatic "Legislaţia Republicii Moldova" include baza de date juridice a Republicii Moldova, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei.
Sistemul informatic "Practica Judiciară" include baza de date a practicii judiciare, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei. Baza de date conţine documente privind jurisprudenţa, în limbile română şi rusă.

PAGINA SUS
© 1993 - 2019. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie