TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Sisteme Informatice

Sistemul Informatic "LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA"

S.I. "Legislaţia Republicii Moldova" include baza de date juridice a Republicii Moldova, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei.

Baza de date conţine acte juridice adoptate şi publicate în revista “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” şi alte publicaţii oficiale, începând cu anul 1989, în limbile română şi rusă. În acelaşi timp, baza de date conţine legi şi acte normative modificate (la zi) conform actelor despre modificări. Modificările sunt operate conform prevederilor Legii nr.317 din 18 iulie 2003 la data intrării acestora în vigoare.

Baza de date include următoarele compartimente informaţionale:

 • Legile Republicii Moldova
 • Hotărârile Parlamentului Republicii Moldova
 • Decretele Preşedintelui Republicii Moldova
 • Hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului
 • Hotărârile Curţii Constituţionale
 • Hotărârile Curţii de Conturi
 • Hotărârile Băncii Naţionale
 • Acte ministeriale
 • Acte ale autorităţilor administrative centrale
 • Acte internaţionale
 • Alte acte

Actele sunt sistematizate şi clasificate conform Clasificatorului General al Legislaţiei adoptat prin legea 1235 din 25.09.1997.

Fiecare act conţine:

 • denumirea organului emitent
 • denumirea actului
 • numărul şi data adoptării actului
 • denumirea, data şi numărul publicaţiei
 • textul actului la zi (cu toate modificările operate)
 • textul actului în original
 • lista codurilor conform clasificatorului
 • lista actelor cu modificări, ce i se aduc
 • lista actelor modificate de el
 • lista actelor care se referă la el
 • lista actelor la care se referă
 • fişa actului (data adoptării, data promulgării, data intrării în vigoare, data abrogării, unde şi când a fost publicat/republicat etc.).

Interfaţa programului de consultare este elaborată în limba română şi rusă. Ea permite în mod comod şi rapid căutarea, selectarea, vizionarea, imprimarea, salvarea sau exportarea actelor în Microsoft Word sau Open Office Write.

Căutarea actelor poate fi efectuată:

 • în unu sau câteva compartimente
 • după clasificator (selectând tema)
 • după tipul actului
 • după număr sau număr şi data adoptării
 • după dată sau perioadă
 • după numărul şi data publicaţiei
 • după cuvinte sau o expresie cu sens formată din cuvinte (căutarea se efectuează în denumire sau în textul actului).

La momentul actual baza de date conţine circa 53.000 acte (în fiecare din cele două limbi) şi ocupă un volum de 2 GB.

Blocurile cu informaţii pentru actualizarea bazei de date juridice sunt create şi plasate în Internet a doua zi după data apariţiei revistei "Monitorul Oficial". Actualizarea bazei de date la utilizatori se efectuează cu ajutorul unui program specializat prin Internet.

Sistemul poate fi instalat pe un calculator separat sau pe serverul reţelei locale pentru utilizare în comun.

Sistemul funcţionează pe platformele Windows ME, 2000, 2003, NT, XP, Vista, v.7 sau sisteme de operare bazate pe x86 Unix (Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris) prin intermediul Wine.

Configuraţia minimală a calculatorului - PC 500MHz, 128MB RAM.

În prezent Sistemul se utilizează la Parlamentul Republicii Moldova, Aparatul Preşedintelui, Guvern, Curtea Suprema de Justiţie, Curtea Constituţională, Curţile de Apel, Curtea de Conturi, judecătorii, toate ministerele, Procuratura Generală, Banca Naţională, bănci comerciale, agenţii, agenţi economici etc.

Informaţii de contact: Tel. 022 54-49-66


Alte aplicații informatice

Sistemul informatic de management al documentelor asigură evidenţa, controlul executării, stocarea şi regăsirea documentelor, în orice format electronic, inclusiv imagini ale documentelor pe hârtie.
Realizează funcţii de înregistrare, evidenţă, circulaţie şi selectare (căutare) a fişelor de înregistrare şi a documentelor aferente, de control şi analiză a executării. Sistemul generează zeci de rapoarte statistice şi analitice după data şi numărul de înregistrare, tipul petiţiei, tematica, provenienţa, numărul şi data scrisorii de însoţire, autorul rezoluţiei, executantul, subdiviziunea, perioadele de timp, etc.
Sistemul Informatic "Biblioteca Electronica" este destinata pentru managementul documentelor de uz intern ale institutiei. Cuprinde baza de date a documentelor, program de gestiune, program de consultare si program pentru actualizarea periodica a informatiei;
Sistemul informatic de management al resurselor umane asigură colectarea, administrarea, prelucrarea şi interpretarea datelor prin emiterea de liste, rapoarte text, date statistice şi comparative, precum şi îmbunătăţirea comunicării în cadrul organizaţiei printr-o mai bună organizare a fluxului de informaţii dintre departamentul de Resurse Umane și alte subdiviziuni.
Sistemul informatic "Practica Judiciară" include baza de date a practicii judiciare, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei. Baza de date conţine documente privind jurisprudenţa, în limbile română şi rusă.

PAGINA SUS
© 1993 - 2019. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie