TELEFON SERVICIUL CLIENTELĂ:
14404
Sisteme Informatice

Sistemul informatic "PRACTICA JUDICIARĂ"

S.I. "Practica Judiciară" include baza de date a practicii judiciare, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei.

Baza de date conţine documente privind jurisprudenţa, în limbile română şi rusă.

Ca surse de informaţii servesc documente din arhiva Curţii Supreme de Justiţie, Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, Revista Naţională de Drept, revista Dreptul şi alte publicaţii oficiale.

Documentele sunt repartizate în următoarele compartimente informaţionale:

 • Hotărâri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie
 • Hotărâri explicative ale Plenului Judecătoriilor Supreme ale altor state
 • Practica Curţii Europene pentru Drepturile Omului
 • Practica cu privire la cauzele penale şi contravenţiile administrative ale Curţii Supreme de Justiţie
 • Practica cu privire la cauzele civile ale Curţii Supreme de Justiţie
 • Practica cu privire la cauzele penale şi contravenţiile administrative ale altor state
 • Practica cu privire la cauzele civile ale altor state
 • Teoria cu privire la problemele generale de drept, putere judecătorească şi justiţie
 • Teoria cu privire la cauzele penale şi contravenţiile administrative
 • Teoria cu privire la cauzele civile.

Documentele sunt sistematizate şi clasificate conform Clasificatorului Practicii Judiciare adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.13a din 24.04.2000.

Fiecare document conţine o fişă informaţională care include organul emitent sau autorul documentului, data adoptării lui, sursa şi data publicării, modificările, coduri conform clasificatorului şi alte informaţii utile.

Interfaţa sistemului este elaborată în limba română şi rusă. Ea permite în mod comod şi rapid căutarea, selectarea, vizionarea, imprimarea, salvarea sau exportarea documentelor în Microsoft Word sau Open Office Write.

Căutarea documentelor poate fi efectuată:

 • în unu sau câteva compartimente;
 • după clasificator (selectând tema);
 • după tipul actului;
 • după număr sau număr şi data adoptării;
 • după dată sau perioadă;
 • după numărul şi data publicaţiei;
 • după cuvinte sau o expresie cu sens formată din cuvinte (căutarea se efectuează în denumire sau în textul actului).

La momentul actual baza de date conţine circa 15.000 documente (în fiecare din cele două limbi) şi ocupă un volum de 400 MB.

Blocurile cu informaţii pentru actualizarea bazei de date sunt plasate în Internet în fiecare săptămână. Actualizarea bazei de date la utilizatori se efectuează cu ajutorul unui program specializat prin Internet.

Sistemul poate fi instalat pe un calculator separat sau pe serverul reţelei locale pentru utilizare în comun.

Sistemul funcţionează pe platformele Windows ME, 2000, 2003, NT, XP, Vista, v.7 sau sisteme de operare bazate pe x86 Unix (Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris) prin intermediul Wine.

Configuraţia minimală a calculatorului -  PC 500MHz, 128MB RAM.

În prezent Sistemul este utilizat la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel, Curtea Constituţională, Aparatul Preşedintelui, ministere, Procuratura Generală,  procuraturile de sector, judecătorii, Banca Naţională, bănci comerciale, agenţi economici etc.

 

Informaţii la Tel: 022 54 49 66


Alte aplicații informatice

Sistemul informatic de management al documentelor asigură evidenţa, controlul executării, stocarea şi regăsirea documentelor, în orice format electronic, inclusiv imagini ale documentelor pe hârtie.
Realizează funcţii de înregistrare, evidenţă, circulaţie şi selectare (căutare) a fişelor de înregistrare şi a documentelor aferente, de control şi analiză a executării. Sistemul generează zeci de rapoarte statistice şi analitice după data şi numărul de înregistrare, tipul petiţiei, tematica, provenienţa, numărul şi data scrisorii de însoţire, autorul rezoluţiei, executantul, subdiviziunea, perioadele de timp, etc.
Sistemul Informatic "Biblioteca Electronica" este destinata pentru managementul documentelor de uz intern ale institutiei. Cuprinde baza de date a documentelor, program de gestiune, program de consultare si program pentru actualizarea periodica a informatiei;
Sistemul informatic de management al resurselor umane asigură colectarea, administrarea, prelucrarea şi interpretarea datelor prin emiterea de liste, rapoarte text, date statistice şi comparative, precum şi îmbunătăţirea comunicării în cadrul organizaţiei printr-o mai bună organizare a fluxului de informaţii dintre departamentul de Resurse Umane și alte subdiviziuni.
Sistemul Informatic "Legislaţia Republicii Moldova" include baza de date juridice a Republicii Moldova, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei.

PAGINA SUS
© 1993 - 2019. Toate drepturile rezervate.
Întreprinderea de stat MoldData
Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate a datelor | Politica de utilizare cookie